Alexandr Skalický architekt / ASMM

Kontakt

Email: atelier(at)a-skalicky.cz
Tel: +420 608 184 099
Ateliér: Vančurova 1333, 547 01 Náchod (poštovní adresa)
Kancelář: Palachova 1742, 547 01 Náchod

Ateliér ASMM

Alexandr Skalický založil ateliér ASMM v roce 1999. Ateliér pracuje na projektech komplexně od návrhu staveb po prováděcí dokumentaci a autorský dozor. Pro investory zajišťujeme současně s projekty inženýrskou činnost. Rozsah typologických druhů staveb, kterým se ateliér věnuje - územní studie, bytová výstavba, individuální bydlení, interiéry, občanská výstavba a průmyslové stavby. Ateliér spolupracuje dlouhodobě se stejnými profesními specialisty a konstrukčními kancelářemi.Rodinné domy

Pro různé firmy jsme navrhli několik různých systémů rodinných domů a dřevostaveb. Navržené modelové řady vycházejí z technických a konstrukčních možností jednotlivých výrobců a dodavatelů. Všechny domy jsou navržené jako otevřený systém, který umožňuje řadu různých kombinací a úprav. Domy je možné využívat pro přechodné i trvalé ubytování ale pro různé provozovny a kanceláře. Jedním ze systémů jsou modulové domky z dřevěných panelů. Systém je založen na jednotné modulové osnově a minimalizaci stavebních konstrukčních prvků. Kombinace modulové sítě a základních prvků umožňují prakticky neomezenou řadu různých dispozičních řešení přízemních i vícepodlažních staveb od izolovaných domů, dvojdomů, řadových domů ale také domů atriových a domů se střešními terasami.


Ing.arch. Alexandr Skalický

Alexandr Skalický dokončil studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze v roce 1983. V letech 1985-1990 pracoval ve Sportprojektu Praha. V letech 1991-1998 byl spolumajitelem Atelieru Tsunami s.r.o. V roce 1999 založil vlastní ateliér. O své práci přednášel doma i v zahraničí, v roce 2003 na POLIMI v Miláně, UNI v Tübingenu a Fakultě architektury v Brně nebo v roce 2008 na Pecha Kucha Night v Praze. V roce 2007 byl editorem ročenky Česká architektura 2005-2006. Po roce 1990 jsou jeho práce publikovány ve větším rozsahu v Česku i zahraničí. Například v Anglii v knize The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture (2004) a v časopisech Architectural Review 1161/1993 a World Architecture 31/1994, v Německu v knihách 1000 x europien architecture (2006), Pure plastic (2008) a v časopise Bauwelt 10/2002, v Holandsku v časopise A10 7/2006, ve Španělsku v knihách Compact house (2005), Low Budget housing (2008), Small Wooden houses (2007) a v časopise AV Monografías 86/2000 , v USA v knihách Materials for design (2006), Minimal house now (2006), na Slovensku v časopisech ARCH 10/2009 a Projekt 6/2005. V Česku publikuje své práce v časopisech Architekt, Stavba a ERA. Několika realizovanými stavbami je zastoupen v ročenkách Česká architektura (1999-2000, 2004-2005, 2005-2006, 2010-2011). Je držitelem International Architectural Award pro rok 2007 za projekt hudebně-dramatické laboratoře JAMU v Brně a Green Goog Design Award 2009 za projekt centra města 2030 v Náchodě udělované The Chicago Athenaeum (USA) a The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies (IRL). V roce 2009 se stal laureátem Ceny archiwebu. O architektuře také píše a zabývá se vizuálním uměním. V letech 1990 až 2005 byl členem redakční rady časopisu Architekt. V letech 2005 až 2011 byl korespondentem holandského architektonického časopisu A10. V roce 2005 Alexandrovi Skalickému vyšla monografie MEGASTORE.

Alexandr Skalický je od roku 1992 držitelem živnostenského listu (IČ11053194 ), od roku 1993 autorizovaným architektem – (číslo autorizace ČKA 0808).